Stugvärdar 2012 för visans vänner.
Januari: Per-åke Folkesson och Lisbet Gemzell
Februari: Anita Syrehn och Gunnar Wesslund
April: Margareta och Kjell Hermansson
September: Siv och Mats Aldén
Oktober:´Gunilla och Erik Umegård och Gunnel och Göran Ullén
November: Birgitta Karlsson,Anna-Greta Spong, Marianne Grunditz
December:Anita Syrehn,Gunnar Wesslund, Maria Werme, Marianne Grunditz

Program 2013.
Höstens program skall kompletteras med programvärdar och stugvärdar.
Några programvärdar finns. Det kan vara svårt att boka långt i förväg.
Minnesprogrammet blev mycket uppskattat. Den 15 februari är det Årsmöte.
Kallelsen finns på hemsidans -På gång- Temat är: Väder och vind. Stafan Werme är
programvärd.
Sekreterarna har mycket att göra. Det skall skrivas strelseprotokoll och mötesprotokoll.
Årsmöteshandlingar skall bli klara för att tryckas. Allt är klart nu. På årsmötet finns handlingarna till alla närvarande medlemmar