Ordföranden i Västerås Visans Vänner har nu slutfört genomgång av allt material från 1945 då föreningen bildades.Utfördes sommaren 2012. LP skivor och noter har orkesterledaren Per-Åke Folkesson tagit hand om för sortering i bl.a. Dropbox folder. Böcker finns för nävarande i en bokhylla hos Marianne Grunditz.Föreningen är medlem i Arkiv Vestmanland.Verksamheten skall arkiveras:Vad skall arkiveras:
Stadgar, Årsmöteshandlingar, Program, Historik, Matrikel.
Samfundet Visans Vänner bildades 1936 av bl.a. Evert Taube. Syftet med Visans Vänner var att värna om visan och odla visan som konstart.