Årets utskick, som sker brevledes, blev något försenad. Det var svårt att få fram stugvärdar.Saknas stugvärdar januari och april.
November mötet: Tema:Visor av Lasse Dahlquist Programvärd Sven G Sjöberg. Anmäl dig till honom även om du ingen visa har att anmäla.
Det underlättar för Stugvärdarna vid inköpen.
December mötet:Tema: Visor i Helg och söcken. Anmäl dig till Lisbet Gemzell som är programvärd.
Vi ser ett livaktigt år 2012. Medlemmarna har med glädje engagerat sig, Orkestern har framträtt själva och som ackompanjerande till vissångare.
Ser fram emot ännu ett fint år 2013.