Hälsningsanförande vid årsmötet

Ett årsmöte är ett avslut men också en början på något nytt. Vi gör ett avslut år 2012 och vi ser tillbaka med tacksamhet men också med stolthet. Det vi har åstadkommit under året kan vi vara stolta över. Särskilt visans vänners orkester har lagt ner ett stort arbete med de offentliga framträdandena: Visans Dag, Kulturnatten och Världskulturfestivalen.
Inför år 2013 ser vi framåt med hopp och förtröstan inför ännu ett händelserikt år.
Med dessa ord förklarade ordföranden Årsmötet 2013 öppnat.

Det var omval på de flesta poster men en liten förändring i styrelsen.
Ordförande Marianne Grunditz
Vice ordförande Sven G Sjöberg
Kassör Siv Lundgren Aldén
Sekreterare delad plats mellan Maria Werme och Ann-Marie Hindersson
Redaktör Stefan Werme
Orkesterledare Per-Åke Folkesson
Alla övriga omval
Marianne Grunditz valdes till Hedersmedlem för 40 års medlemsskap i föreningen
samt insatser i verksamheten
Stadgarna stadfästes
Medlemsavgift och mötesavgift 100kr/år samt 30 kr /år
Samma som tidigare
Beslut togs om medlemsskap i Riksförbundet visan i Sverige RVS
400 kr/år samt 3 kr /medlem
Föreningen har fått 5000 kr från Föreningsstödet även i år

Efter årsmötet höll Stefan Werme i ett trivsamt och humoristiskt program
Temat: Väder och vind
Kvällen blev sen men alla var nöjda och glada