Stadsbibliotekets hörsal var fylld till hälften med åhörare på Visans Dag.
Per-Åke Folkessons medlemsensemble om 8 deltagare var förstärkt med Ola Björlin piano och Lennart Andersson klarinett.
Kjell Werme, ej medlem i Visans Vänner, framförde med bravur Koleravisan till eget ackompanjemang.
Föreningens medlemmar framförde visor från Bellman genom århundraden till nutida singer/songwriter. Presentatör var ordförande Marianne Grunditz.
Kollekten till barnkancerfonden inbringade 920 kr.
……………….
Planeringsgruppen ordnar en utflykt till Dalarna den 25 maj en lördag. Program är utskickat via internet och brev.
Anmälan till Marianne Grunditz.
………………..
Föreningens sista medlemsmöte för våren den 19 april handlar om visor med en blå ton i visan. Blå anemonerna t.ex.
Birgitta Karlsson är programvärd och ensemblen står som stugvärd. Anmälan till programvärden som vanligt.
………………….
Om du inte betalat din medlemsavgift så skicka in den till plussgiro 660032-4 Avgiften oförändrad 100 kr.