Lördagen den 25 maj startade 13 visvänner var och en från sin plats i staden. Allt fungerade ända fram till parkeringen vid Skinnskattebergs kyrkas parkeringsplats. Det fanns två alternativ.. Tack vare Lisbet Gemzells promenad runt kyrkan hittade vi varandra och kunde fortsätta i samlad tropp. Vid Viksberg anslöt Per-Åke Folkesson och färden fortsatte. Första avtagsvägen Bisen7 tog vi av . Nästa skylt Bisen 6 tog vi av och slutligen stod vi vid vägbommen. Här gjorde Lisbet nästa insats. Det fanns två hänglås. Snart nådde vi fram till destinationen Södra Bisen. Solen flödade från en molnfri himmel och dagen förflöt i solande, promenerande och musicerande och sjungande.I kvällningen packade vi ihop och nöjda med dagen for var och en hem till sitt. Per-Åke bjuder kanske hem oss till sin gård nästa år.