Visans Vänners årsmöte i februari välkomnade nya medlemmar

En bukett nyskrivna och nyöversatta visor blandades med traditionella och internationella visor när Visans Vänner samlades till ett kombinerat års- och vismöte.
Inte bara visor på svenska framfördes, utan även engelska och afrikaans förekom. Visor av kända gamla vismästare som Evert Taube, Nils Ferlin, Cornelis Vreeswijk, Povel Ramel är alltid välkomna inslag på vismötena. Spännande var nya och äldre, men för övriga okända visor, framförda av nya medlemmar och gäster. Att sjunga tre olika visor till helt olika melodier samtidigt var något som vi fick pröva på, och lyckades faktiskt komma till slutet samtidigt efter att ha försökt överrösta varandra i försök att hålla ton. Några titlar på sånger i övrigt visar på variationen av visor: Who’s to blame, Skräpet är mitt, Naturbarn, Skruvpolska, Pers kvarting… Även dikter framfördes om bland annat rynkors förödelse och konsekvenser och dessutom olika dagsverser och aktuella dikter. Föreningens nyvalde ordförande Per Hägg och sju nya medlemmar hälsades välkomna.

Ordföranden Per Hägg, till vänster, med några nya medlemmar