Visor
att minnas

Kom och fira Visans dag med visor och
allsång!

Söndagen den 8 mars bjuder sångare och
musikanter från Visans Vänner i Västerås på ett varierat program med visor
och allsånger av C.M. Bellman, Alice Tegnér,
Evert Taube, Kai Gullmar, Owe
Thörnqvist och Thore Skogman.


Affisch: Per Hägg