Vi avslutar förra spelåret och inleder det nya med årsmöte den 17 februari.
Kolla kallelser och agenda och var väl förberedd inför mötet.
Vi passar förstås på att ha ett vismöte efteråt med Povel Ramel-relaterade inslag.
Lisbet Gemzell försöker hålla den ostyrige mästaren under kontroll.
Studera affischen nedan och informera dig om platsen för mötet. Lägg dock till en månad i datumet för evenemanget som äger rum kommande vecka.

OBS! Datum skall vara 17 februari!
Affisch: P. Hägg