Våren tvekar och gör trevande försök emellanåt men motas obarmhärtigt bort av pinande vindar och isande kyla. Visans Vänner gör emellertid ett tappert försök att välkomna våren med ett vismöte på temat VISsippor. Ewa Nilsson försöker bana väg för vårens ankomst med ett spännande och hoppingivande program. Måhända låter Bore sig bevekas och kapitulerar å det snaraste.
Läs om detaljerna i den vårkänsloväckande affischen nedan!

Affisch: Per Hägg